Regulamin

§ 1 §
Wstęp
Czeka nas kolejny sezon zimowej zabawy. Celem konkursu „Akcja Zima ” jest tradycyjnie, wyłonienie
wśród klubowiczów najgorętszego kajakarza/kajakarki. W okresie 11 grudnia 2015 – 21 marca 2016
spływy spełniające warunki konkursowe będą punktowane i na bieżąco będzie prowadzony ranking.
§ 2 §
Spływy konkursowe
Wyjazd by został zakwalifikowany jako część „Akcji Zima” musi spełniać kilka warunków:
1. Spływ musi być ogłoszony na liście klubowej z co najmniej 36 godzinnym wyprzedzeniem.
2. Musi być możliwość zapisania się na spływ (minimum 1 miejsce). Wyjazdy typu „nie mamy
już miejsc w samochodzie i na dachu, jutro jedziemy na…” nie będą punktowane, chyba że
odpowiednio wcześnie znajdzie się dodatkowy samochód.
3. W przypadku spływów organizowanych nie przez Habazie na liście musi pojawić się
informacja, że dana osoba się wybiera oraz musi być możliwość zapisania się na wyjazd.
4. Spływ musi się odbywać w terminie 11 grudnia 2015 – 21 marca 2016.
5. Z wyjazdu musi powstać relacja (punkty będą przyznawane po dostarczeniu relacji) do
umieszczenia na stronie klubowej.
§ 3 §
Uczestnicy
Konkurs jest dedykowany dla członków WAKK Habazie. Sposoby ogłaszania spływów,
wyników itd. są dostosowane do klubowiczów. Osoby spoza klubu mogą brać udział w zabawie dla
przyjemności, zdobyte przez nich punkty nie będą jednak umieszczone w oficjalnym rankingu. W
specjalnych przypadkach osoby spoza klubu mogą zostać dopuszczone do rywalizacji decyzją Kapituły
konkursu.
Klubowicze by zostać sklasyfikowani na koniec sezonu zimowego MUSZĄ mieć uregulowaną
składkę członkowską.
§ 4 §
Punktacja
Punkty rankingowe są przyznawane w następujący sposób
1. Za uczestnictwo w wyjeździe konkursowym w zależności od odczuwalnej temperatury
danego dnia według wzoru
a) dla temperatury >= 5 stopni: 1 punkt
b) dla temperatury > 0 i < 5: 2 punkty
c) dla temperatury <= 0 stopni: 2 – x, gdzie x to temperatura
d) dodatkowy 1 punkt jest przyznawany za kabinę na spływie. Na spływie można dostać
tylko jedne dodatkowy punkt, kabina musi być „uczciwa”, czyli nie zrobiona
specjalnie. Nie liczą się kabiny na wyjazdach na tory kajakowe oraz mecze kajak-polo.
2. Jeżeli spływ jest dłuższy niż jeden dzień to każdy dzień jest punktowany osobno.
3. Oficjalnym „termometrem” jest strona www.pogodynka.pl Temperatura jest brana z
godziny 13 danego dnia z miejsca najbliższego rzece.
§ 5 §
Nagrody
1. Uczestnik, który zdobędzie minimum 25 punktów oraz weźmie udział w minimum 3
spływach dostaje wyróżnienie, tytuł Przodownika Akcji Zima i prawo do noszenia
specjalnej koszulki Akcji Zima. Koszt zrobienia koszulki ponosi uczestnik
§ 6 §
Jury konkursu
1. Sytuacje sporne są rozstrzygane przez Kapitułę konkursu, w skład której wchodzą
uczestnicy, którzy zdobyli tytuł Przodowników.
2. Do momentu przyznania pierwszych tytułów Przodowników w skład jury wchodzą
Przodownicy z ubiegłych sezonów.