W boksie na płycie basenu znajdują się przede wszystkim ogólnodostępne kajaki klubowe. W miarę możliwości przestrzennych można tam też zostawiać prywatne kajaki; absolutne pierwszeństwo w tej kwestii mają klubowicze WAKK Habazie. Pozostawienie kajaka w boksie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by pod nieobecność właściciela pływały w niej inne osoby.
KAJAKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE I WYNOSZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ ŚLUZĘ. Zamiar wniesienia lub wyniesienia kajaka należy każdorazowo zgłaszać do basen@habazie.pl