Kalendarz kursu

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • 21.01 godz. 19:00. Spotkanie informacyjne (początek zapisów).
 • 18.02 Spotkanie organizacyjne, wprowadzenie do kajakarstwa
 • 25.02 Sprzęt (kajaki, kanadyjki, wiosła), wyposażenie kajaka
 • 04.03 Pokaz multimedialny (przygotowanie do szkoleń basenowych)
 • 11.03 Locja nizinna.
 • 18.03 Locja górska (techniki pływania po górach)
 • 25.03 Sprzęt ratunkowy i asekuracyjny, techniki ratunkowe
 • 01.04 Metodyka bezpieczeństwa
 • 08.04 Pierwsza pomoc
 • 15.04 Pierwsza pomoc w praktyce
 • 06.05 Pokaz multimedialny (przygotowanie do szkolenia na bystrzu)
 • 13.05 Ratownictwo i asekuracja – ćwiczenia
 • 20.05 Freestyle kajakowy oraz kajakarstwo morskie
 • 27.05 Wykład zamknięcia – co po kursie? 😀
 • CZERWIEC – egzamin z części teoretycznej
 • CZERWIEC – impreza dezintegracyjna

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

9-10 marca 2019 Zajęcia na basenie

 •  Ćwiczenie podstawowych technik kajakarstwa, zapoznanie się ze sprzętem górskim. Zajęcia odbywają się na basenie. Każdy uczestniczy w 2 blokach zajęć basenowych. Każdy blok trwa 1.5h.

16.03.2019 Impreza integracyjna

30.03.2019 Jeziorko Czerniakowskie

 • nauka poprawnego wiosłowania wiosłem skrętnym, manewrowania kajakiem jedno i dwuosobowym oraz kanadyjką.

6-7.04.2019 lub 13-14.04.2019 Rzeka nizinna

 • dwudniowy spływ rzeką Rawką.

11-12.05.2019 Bystrze w Józefowie

 • Szkolenie z elementów górskich na bystrzu pod mostem kolejowym oraz z technik zwałkowych.

25.05-26.05.2019 lub 1.06-2.06.2019 Rzeka górska

 • Dwudniowy wyjazd: Spłynięcie przełomem Dunajca i ćwiczenia na torze kajakarstwa górskiego w Wietrznicach.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnikowi udziału w dalszej części szkolenia (w szczególności szkolenia górskiego) bez zwrotu kosztów, jeśli uzna to za zagrażające bezpieczeństwu uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności wykładów oraz w wyjątkowym przypadku zmiany terminów wyjazdów.