Kalendarz kursu

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • 22.01 godz. 19:00. Spotkanie informacyjne (początek zapisów).
 • 19.02 Spotkanie organizacyjne, wprowadzenie do kajakarstwa
 • 26.02 Sprzęt (kajaki, kanadyjki, wiosła), wyposażenie kajaka
 • 05.03 Pokaz multimedialny (przygotowanie do szkoleń basenowych)
 • 12.03 Locja nizinna.
 • 19.03 Locja górska (techniki pływania po górach)
 • 26.03 Sprzęt ratunkowy i asekuracyjny, techniki ratunkowe
 • 09.04 Metodyka bezpieczeństwa
 • 16.04 Pierwsza pomoc
 • 23.04 Pierwsza pomoc w praktyce
 • 07.05 Pokaz multimedialny (przygotowanie do szkolenia na bystrzu)
 • 14.05 Ratownictwo i asekuracja – ćwiczenia
 • 21.05 Freestyle kajakowy oraz kajakarstwo morskie
 • 28.05 Wykład zamknięcia – co po kursie? 😀
 • CZERWIEC – egzamin z części teoretycznej
 • CZERWIEC – impreza dezintegracyjna

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

10-11 marca 2018 Zajęcia na basenie

 •  Ćwiczenie podstawowych technik kajakarstwa, zapoznanie się ze sprzętem górskim. Zajęcia odbywają się na basenie. Każdy uczestniczy w 2 blokach zajęć basenowych. Każdy blok trwa 1.5h.

16.03.2018 Impreza integracyjna

07.04.2018 Jeziorko Czerniakowskie

 • nauka poprawnego wiosłowania wiosłem skrętnym, manewrowania kajakiem jedno i dwuosobowym, kanadyjką.

14-15.04.2018 lub 21-22.04.2018 Rzeka nizinna

 • dwudniowy spływ rzeką Rawką.

12-13.05.2018 Bystrze w Józefowie

 • Szkolenie z elementów górskich na bystrzu pod mostem kolejowym oraz z technik zwałkowych.

19.05-20.05.2018 lub 26.05-27.05.2018 Rzeka górska

 • Dwudniowy wyjazd: Spłynięcie przełomem Dunajca i ćwiczenia na torze kajakarstwa górskiego w Wietrznicach.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnikowi udziału w dalszej części szkolenia (w szczególności szkolenia górskiego) bez zwrotu kosztów, jeśli uzna to za zagrażające bezpieczeństwu uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności wykładów oraz w wyjątkowym przypadku zmiany terminów wyjazdów.