Kalendarz kursu

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • 23.01 godz. 19:00. Spotkanie informacyjne (początek zapisów).
 • 20.02 Spotkanie organizacyjne, wprowadzenie do kajakarstwa
 • 27.02 Sprzęt (kajaki, kanadyjki, wiosła), wyposażenie kajaka
 • 06.03 Pokaz multimedialny (przygotowanie do szkoleń basenowych)
 • 13.03 Locja nizinna.
 • 20.03 Locja górska (techniki pływania po górach)
 • 27.03 Sprzęt ratunkowy i asekuracyjny, techniki ratunkowe
 • 03.04 Metodyka bezpieczeństwa
 • 10.04 Pierwsza pomoc
 • 24.04 Pierwsza pomoc w praktyce
 • 08.05 Pokaz multimedialny (przygotowanie do szkolenia na bystrzu)
 • 15.05 Ratownictwo i asekuracja – ćwiczenia
 • 22.05 Freestyle kajakowy
 • CZERWIEC – egzamin z części teoretycznej
 • CZERWIEC – impreza dezintegracyjna

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

11.03.2017 Impreza integracyjna

Zajęcia na basenie

 •  Ćwiczenie podstawowych technik kajakarstwa, zapoznanie się ze sprzętem górskim. Zajęcia odbywają się na basenie przy ulicy Inflanckiej 8. Każdy uczestniczy w trzech basenach:
 1. Basen A: 07.03.2017 lub 09.03.2017
 2. Basen B: 14.03.2017 lub 16.03.2017
 3. Basen C: 21.03.2017 lub 23.03.2017

01.04.2017 Jeziorko Czerniakowskie

 • nauka poprawnego wiosłowania wiosłem skrętnym, manewrowania kajakiem jedno i dwuosobowym, kanadyjką.

08-09.04.2017 lub 22-23.04.2017 Rzeka nizinna

 • dwudniowy spływ rzeką Rawką.

13-14.05.2017 Bystrze w Józefowie

 • Szkolenie z elementów górskich na bystrzu pod mostem kolejowym oraz z technik zwałkowych.

20.05-21.05.2017 lub 27.05-28.05.2017 Rzeka górska

 • Dwudniowy wyjazd: Spłynięcie przełomem Dunajca i ćwiczenia na torze kajakarstwa górskiego w Wietrznicach.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnikowi udziału w dalszej części szkolenia (w szczególności szkolenia górskiego) bez zwrotu kosztów, jeśli uzna to za zagrażające bezpieczeństwu uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności wykładów oraz w wyjątkowym przypadku zmiany terminów wyjazdów.