CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Wykłady odbywają się w poniedziałki(I pomoc we wtorki ) o godz. 18.30

 • 15.02 Wprowadzenie do kajakarstwa
 • 22.02 Sprzęt (kajaki, kanadyjki, wiosła), wyposażenie kajaka
 • 01.03 Pokaz multimedialny (przygotowanie do szkoleń basenowych)
 • 08.03 Locja nizinna
 • 15.03 Locja górska (techniki pływania po górach)
 • 23.03 (wtorek) Pierwsza pomoc
 • 30.03 (wtorek) Pierwsza pomoc w praktyce
 • 12.04 Metodyka bezpieczeństwa
 • 19.04 Techniki asekuracyjne i ratunkowe
 • 26.04 Ratownictwo, asekuracja, transport sprzętu – ćwiczenia
 • 10.05 Przygotowanie do szkolenia na bystrzu
 • 17.05 Kajakarstwo morskie
 • 24.05 Freestyle kajakowy
 • 07.06 Wykład zamknięcia – co po kursie?

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

06.03 i 20.03 Zajęcia na basenie

 • Ćwiczenie podstawowych technik kajakarstwa
 • zapoznanie się ze sprzętem górskim.
 • Zajęcia odbywają się na basenie.
 • Każdy uczestniczy w 2 blokach zajęć basenowych. Każdy blok trwa 1.5h.

10.04 Zajęcia na wodzie stojącej

 • nauka poprawnego wiosłowania wiosłem skrętnym,
 • nauka manewrowania kajakiem jedno- i dwuosobowym oraz kanadyjką

13.03 Impreza integracyjna

17-18.04 lub 24-25.04 Rzeka nizinna (podział na dwie grupy)

 • dwudniowy spływ rzeką na Mazowszu
 • nauka pokonywania zwałek

15-16.05 Zajęcia na Bystrzu

 • Szkolenie z elementów górskich na bystrzu oraz z technik zwałkowych

22-23.05 lub 29-30.05 Rzeka górska (podział na dwie grupy)

 • Dwudniowy wyjazd: Spłynięcie przełomem Dunajca i ćwiczenia na torze kajakarstwa górskiego w Wietrznicach.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnikowi udziału w dalszej części szkolenia (w szczególności szkolenia górskiego) bez zwrotu kosztów, jeśli uzna to za zagrażające bezpieczeństwu uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności wykładów oraz w wyjątkowym przypadku zmiany terminów wyjazdów.