• Warunkiem uzyskania zniżki klubowej jest opłacona składka członkowska.
  • Wejściówki za basen rozliczamy na bieżąco. Po 2 nieopłaconych wejściach kolejne są naliczane po cenie standardowej (bez zniżki klubowej).
  •  Opłata za karnet musi zostać wniesiona przed pierwszym wejściem na basen.
  • Karnety z lat poprzednich nie obowiązują.
  •  Zachowują ważność wejściówki z lat poprzednich uzyskane za pracę instruktora.