CENA KURSU: 1850 zł (dla studentów zniżka 500zł!)

Zaliczka: 600 zł płatny do 3 dni po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa
I Rata: 650 zł (400 zł dla studentów) płatne do 15.03.2021
II Rata: 600 zł (350 zł dla studentów) płatne do 10.05.2021

Cena kursu obejmuje:

  • Uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe
  • 3 godziny zajęć na basenie
  • Jednodniowe zajęcia szkoleniowe na wodzie stojącej
  • Uczestnictwo w 3 wyjazdach szkoleniowych poza Warszawą
  • Sprzęt i kadrę na wyjazdach szkoleniowych
  • Ubezpieczenie NNW na czas trwania zajęć praktycznych

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnikowi udziału w dalszej części szkolenia (w szczególności szkolenia górskiego) bez zwrotu kosztów, jeśli uzna to za zagrażające bezpieczeństwu uczestnika.