CENA KURSU: 2200 zł (dla studentów zniżka 500 zł!)

Zaliczka: 750 zł, płatna do 3 dni po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa
I rata: 750 zł (550 zł dla studentów), płatna do 15 marca 2023 r.
II rata: 700 zł (400 zł dla studentów), płatna do 10 maja 2023 r.

Cena kursu obejmuje:

  • uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe,
  • 3 godziny zajęć na basenie,
  • jednodniowe zajęcia szkoleniowe na wodzie stojącej,
  • uczestnictwo w 3 wyjazdach szkoleniowych poza Warszawą,
  • sprzęt i kadrę na wyjazdach szkoleniowych,
  • ubezpieczenie NNW na czas trwania zajęć praktycznych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnikowi udziału w dalszej części szkolenia (w szczególności szkolenia górskiego) bez zwrotu kosztów, jeśli uzna to za zagrażające bezpieczeństwu uczestnika.