Kurs – Cena

CENA KURSU: 1 199 zł (dla studentów zniżka 400zł)
Zaliczka: 250zł płatna do 05.02.2018
I Rata: 500zł (300zł dla studentów) płatne do 05.03.2018
II Rata: 449zł (249zł dla studentów) płatne do 07.05.2018

Cena kursu obejmuje:

  • wykłady teoretyczne oraz materiały
  • 3 godzinne zajęcia na basenie
  •  sprzęt i wykwalifikowaną kadrę na wyjazdach szkoleniowych
  •  wyżywienie na wyjazdach
  •  ubezpieczenie NNW na czas trwania wyjazdów
  •  pamiątkową koszulkę
  •  transport busem w obie strony na Dunajec
  •  transport busem w jedną stronę na Rawkę (wracamy pociągiem we własnym zakresie)

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnikowi udziału w dalszej części szkolenia (w szczególności szkolenia górskiego) bez zwrotu kosztów, jeśli uzna to za zagrażające bezpieczeństwu uczestnika.